Contact:

Stel uw vraag per mail:

mail@limburglegal.nl

Wij zullen u - geheel vrijblijvend - antwoorden.


(Anti) incasso

Incasso

In tijden van crisis schieten incassobureau's als paddestoelen uit de grond; immers veel bedrijven en personen verkeren dan in financieel moeilijke omstandigheden. Veel van zulke bureaus beloven vervolgens van alles, maar meestal blijft het bij enkele standaard sommatiebrieven die weinig indruk maken - en niet tot betaling leiden. 

Wij werken op basis van een ander principe; wij maken geen loze beloftes, maar zullen er wel alles aan doen om uw schuldenaar te motiveren. Wij bekijken uw zaak altijd eerst inhoudelijk, teneinde de juiste strategie te kunnen bepalen. 


Anti-incasso

De term 'anti-incasso' hanteren wij voor de gevallen waarin u (onterecht) wordt belaagd door schuldeisers of incassobureau's, welke met onjuiste of zelfs fictieve vorderingen komen aanzetten. Wij kunnen u helpen om deze, soms frauduleuze, praktijken te bestrijden.