Contact:

Stel uw vraag per mail:

mail@limburglegal.nl

Wij zullen u - geheel vrijblijvend - antwoorden.


Rechtsbijstand

Indien u betrokken dreigt te worden in een gerechtelijke procedure, kunnen wij u bijstaan door als raadsman op te treden. Wij voeren dan namens u verweer en proberen de vordering van uw tegenpartij te bestrijden of een regeling te treffen. Indien u al bent gedagvaard, kunnen wij u in veel gevallen vertegenwoordigen voor de rechtbank.

In bestuursrechtelijke zaken (kwesties met een overheidsinstantie zoals de gemeente als wederpartij) kunnen wij u zonder meer van a tot z bijstaan.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u juist uw recht wilt halen. Ook in zulk geval kunnen wij u van dienst zijn. Hierbij geldt dat wij procederen als een 'ultimum remedium' zien; een laatste redmiddel. Wij zullen - voor zover mogelijk - eerst proberen om een oplossing "in der minne" te bewerkstelligen (dus zonder tussenkomst van de rechter). 


Indien het echt niet anders kan, kunnen wij voor u een zaak aanhangig maken bij de rechtbank, voor zover het de volgende zaken betreft: bestuurszaken, huurzaken, arbeidszaken en civiele zaken met een geldelijk belang van maximaal  € 25.000,-- (kantonzaken).